Il·lustració projecte EspaiSucre

EspaiSucre

Illustrative image

Website per a un restaurant i escola amb una nova forma d'entendre la pastisseria. El disseny i la navegació del web s'adapta a aquesta visió. Un dels objectius és presentar l'equip de professionals i serveis que engloben aquest projecte de manera insòlita, tant en l'àmbit nacional com internacional.

 • Experiència d'usuari - UX

  Combinem interfície i usabilitat.
  Experiència d’usuari positiva.
  Informació comprensible i accesible.

 • Disseny d'interfície - GUI

  Fem el disseny més senzill.
  Interfície fàcil i coherent.
  El client interactua sense problemes.

 • Identitat corporativa

  Respectem la identitat corporativa en el disseny.
  Imatge en sintonia amb els objectius.
  Disseny usable.