Il·lustració projecte MetTV

MetTV

Illustrative image

Sistema d'organització de continguts per al circuit tancat de televisió dels centres del Club Metropolitan. Els continguts s'organitzen en un servidor que reparteix la informació a pantalles independents.

 • TV

  Desenvolupem sistemes d'emissió de continguts per a circuits tancats de televisió. El sistema permet transmetre continguts des d'un ordinador local o des d'un servidor i barrejar-los amb sistemes de tiquets, notícies, Twitter, etc.

 • Arquitectura d'informació

  Estructurem la informació.
  Organitzem els rols del sistema.
  Fem la informació fàcil i accesible.

 • Fet a mida

  Treballem des del concepte inicial, passant pel disseny i el desenvolupament, fins al manteniment i al seguiment de continguts per controlar l'evolució del teu producte. Cadascun dels passos permet encaixar qualsevol tipus de projecte o necessitat.